Munchmuseet, MM K 1517

MM K 1517, Munchmuseet. Datert 30.12.1909. Brev fra Emanuel Goldstein.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
[Red.: ]


           

    
    Maleren
    Hr.
    Edvard Munch
    Kragerø
    Norge    
    Vesterbrogade
N° 2 b.


    Kære Munch!
 Tak for dit
Brev. Det glæder os alle at
du har det godt. –
Min Fader, min Søster og
den elskværdige Syge-
plejerske sender dig Ønsket
om et rigtig gledeligt
Nytaar!

    
    Det samme gør din
hengivne Ven
Goldstein