Munchmuseet, MM K 2065

MM K 2065, Munchmuseet. Datert 14.12.1943. Brev fra Else Budezies.