Munchmuseet, MM K 3660

MM K 3660, Munchmuseet. Datert 02.11.1925. Brev fra Wolfgang Gurlitt, Fritz Gurlitt.