Munchmuseet, MM K 3792

MM K 3792, Munchmuseet. Ikke datert. Brev fra Frankurter Kunstverein.