Munchmuseet, MM K 3792

MM K 3792, Munchmuseet. Ikke datert. Brev fra Frankurter Kunstverein.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Frankfurter Kunstverein, Blatt 2 AN Herrn Edvard Munch


derer „advocat Haugen” erwerben. Weiter
werden wir gefragt, ob Sie eventuell
die grosse Skizze der „Geschichte” für
Christiania (Universitaet) verkaufen würden
die ihm so ausserordentlich gefaellt.

    Bitte geben Sie uns bald Nachricht
und suchen Sie doch auch den geschaeft-
lichen Erfolg der Ausstellung durch
Entgegenkommen etwas zu erleichtern.

    
    Hochachtungsvoll
    Marcus