Munchmuseet, MM K 4083

MM K 4083, Munchmuseet. Datert 25.05.1908. Brev fra Sten Drewsen.