Munchmuseet, MM K 4083

MM K 4083, Munchmuseet. Datert 25.05.1908. Brev fra Sten Drewsen.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Politiken
Redaktion
Østergade Nr. 23
Telef. 3436


    
København, den 25/5 1908    Kære Edv. Munch –


    Tak for det tilsendte; det er leveret
til Advokaten og han vil nu indstævne Luderen.

    Men han har meddelt mig, at han
ikke kan begynde Processen, før De har deponeret
100 Kr som Sagsomkostninger. Det synes jeg er
naadigt sluppet; og jeg skal paase, at der ikke
løber ekstra Udgifter paa. Disse 100 maa jeg
forresten antage, at den offentlige Pappegøje

 

      

    kommer til at betale tilbage samtidig med de andre Penge, som
han vil blive dømt til at rykke ud med.

    Men lad meg nu se at De sender mig Krigsomkostnin-
gerne straks, saa vi kan faa løsnet det første Skud af vor store
luderdræbende Kanon – og faar skudt Pappegøjen med det samme.

    
    Deres –
Sten Drewsen.