Sten Drewsen

(1877–1943)
Dansk forfatter, journalist. Portrettert av Munch. Dobbeltportrett sammen med Albert Kollmann.

Relaterte personer

Brev og brevutkast fra Edvard Munch til Sten Drewsen

I det digitale arkivet finnes det 5 brev/brevutkast til denne mottakeren.

Munchmuseet, MM N 2194.    Brevutkast. Datert 1907.
«Vil De være så snil at gjøre Alvor af denne Gauner fra Bergen – om denne ikke som vor fælles bekjendte Rigemands- g{ … }aunerinde søger efter Fattigfolks Blod – men blot søger efter Fattigfolks Penger (Spørg E Brandes om Lignelsens Godhed)»
Munchmuseet, MM N 2195.    Brevutkast. Datert 1907–1908.
«Tak for ‹si›dst – Kjøbenhavn var fortryllende i det blanke Vaar veir –»
Munchmuseet, MM N 2196.    Brevutkast. Ikke datert.
«Herved sendes med Tak tilbage de 10 Kroner – dem jeg hentede mig igår i Nykjøpping –»
Munchmuseet, MM N 2197.    Brevutkast. Ikke datert.
«– Jeg er her for nogle Dage og reiser atter til Berlin – er omtrent hele Tiden på Reise – Jeg får ligeså godt sende Dem – intil jeg finner et passende Billede et Par berømmelige Gravurer – til Erindring om det drabelige Slag i Kjøbenhavn – hvor jeg { … }som Olaf Trygvasonmod seilende fra Nordtydskland»
Munchmuseet, MM N 2198.    Brevutkast. Ikke datert.
«Endelig kneb vi ham – og tusind Tak skal De ha – Jeg skammer mig  …  over alle de Tjenester jeg bebyrder Dem med –»

Brev fra Sten Drewsen til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 9 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 4079.   Brev. Datert 28.04.1908. 
«De maa ikke tro, at jeg har mistet min Iver til at skyde Papegøjen eller at jeg har opsat Kampen mod Kokotten paa Grund af Tidsmangel.» 
Munchmuseet, MM K 4080.   Brev. Datert 16.05.1908. 
«Er det ikke muligt, at De kan skaffe mig en \blot/ nogenlunde detailleret Fortegnelse over hvor mange\de/ Gravurer, som Sagen drejer sig om – eller paa en eller anden Maade et Bevis for, at Win- kel og Magnussen har faaet dem i Commission.» 
Munchmuseet, MM K 4081.   Brev. Datert 09.12.1908. 
«Der er overordentlig megen Mulighed for, at jeg kan faa Billederne solgt for en meget god Pris. I hvert Fald lader jeg dem ikke foreløbig gaa under 3.000 Kr. pr. Styk – men jeg er begyndt med at forlange 11.000 (Elleve Tusind) for dem begge.» 
Munchmuseet, MM K 4082.   Brev. Datert 02.06.1908. 
«Hermed de 10 Mand. Det var kedeligt, at jeg ikke selv kunde komme marscherende med dem; men som De ser i Bladet i Dag har vi en «Aand» i Byen, og den skal jeg ud og ordne en Seance med i dette Øjeblik.» 
Munchmuseet, MM K 4083.   Brev. Datert 25.05.1908. 
«Tak for det tilsendte; det er leveret til Advokaten og han vil nu indstævne Luderen.» 
Munchmuseet, MM K 4084.   Brev. Ikke datert. 
«Det bliver et hastverksbrev, for jeg har travelt.» 
Munchmuseet, MM K 4085.   Brev. Ikke datert. 
«Efter lange Omveje har Deres venlige Brev naaet mig her i Normandiet, hvor jeg er paa Landet sammen med min Pige og det andet lovløse Ægtepar Schlytter, som De ogsaa kender.» 
Munchmuseet, MM K 4086.   Brev. Ikke datert. 
«Det var vældig pænt af Dem at sende mig den smukke Afskedshilsen; det gjorde mig meget glad, baade fordi jeg elsker det Billede, og fordi jeg blev meget forbauset og ked af det den Dag jeg læste i Politiken, at De var rejst.» 
Munchmuseet, MM K 5738.   Brev. Datert 15.02.1908. 
«Naar De ikke før har faaet Svar paa Deres Spørgsmaal om Udst. i Kjbhvn, saa er det kun fordi jeg har været saadan attakeret af Influenza, at jeg ikke har kunnet komme til de Folk, som jeg maatte tale med for at svare Dem fuldstændigt» 

Sten Drewsen er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 4084.   Brev fra Sten Drewsen. Ikke datert. Se s. 1
«Lad os altsaa først fastslaa, at jeg hedder Sten Drewsen og ikke Svend; De kan godt lære det rigtige Navn med det samme, det bliver dog berømt en gang!»
Munchmuseet, MM K 4423.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 30.04.1893. Se s. 3
«Dr Arentzs Billede er altsaa kommen til ham, Inger fik et Bybud til at bringe det frem. Drefsens Billede kom ogsaa til ham, vi kjendte ikke hans Adresse, var bange for at det skulle komme paa Vildspor, og derfor bad vi om Billedet foreløbig maatte bero der. – Kunde Du ikke underette D. derom, saa naar han kom til Byen, kunde han selv greie det. –»
Munchmuseet, MM N 429.   Notat av Edvard Munch. Datert 1927–1933. Se bl. 1r
«lyst til krangel med mine landsmænd – Jeg syns det var godt gjort af mig med min ene hånd at jage denne slotskjæmpe på flugt og jeg havde heldigvis Drewsen til vidne så Krohg kunde ikke komme med sit lave forsøg på at lyve det hele { … }sammen –»
Munchmuseet, MM N 666.   Notat av Edvard Munch. Datert 1936–1940. Se bl. 23r
«Drewsen hjalp mig  …  med udstillingen Jeg måtte derind – Slåt i Ansiktet{–}! pryglet!»
Munchmuseet, MM N 666.   Notat av Edvard Munch. Datert 1936–1940. Se bl. 23r
«Der sto alle billedene – virket glimrende virket glimrende – slåt i ansiktet – I alle aviser! – Der var Drewsen med sin forlovede –  … »
Munchmuseet, MM N 666.   Notat av Edvard Munch. Datert 1936–1940. Se bl. 23r
«Jeg skal nu til sverige – Der var atter en guttehistorie – Lån mig 5 kr – vær så god – – Vi { … }var Udstillingen blir bra sa Drewsen»
Munchmuseet, MM N 666.   Notat av Edvard Munch. Datert 1936–1940. Se bl. 23r
«Tja sa Drewsen – \Pistol mot Pistol tænkte jeg/ { … }Vi går til Bern kjører til Bernina siger jeg – \No må ske vi må finde på noget –/»
Munchmuseet, MM N 666.   Notat av Edvard Munch. Datert 1936–1940. Se bl. 23r
«Vi nærmet os Bernina – nærmet os ingangen – Der kommer han sa Drewsen – På den annen side mot Bernina … »
Munchmuseet, MM N 666.   Notat av Edvard Munch. Datert 1936–1940. Se bl. 24r
«Hvorfor { … }slog De ikke stærk{ … }\ere/ sa Drewsen S{tokken}\tokken/ for tynd –»
Munchmuseet, MM N 666.   Notat av Edvard Munch. Datert 1936–1940. Se bl. 24r
«Jeg reiste hjem – U Utstillingen ordnedes af Drewsen Forfærdeli nedrakning af mi i mange avis de fleste aviser – Svinet – Slagsbror –  … \Slag i ansiktet!/»
Munchmuseet, MM N 666.   Notat av Edvard Munch. Datert 1936–1940. Se bl. 26r
«lyst til krangel med mine landsmænd – Jeg synes det var godt gjort af mig med min ene hånd at jage denne slos Kommentarskjæmpe paa flugt og jeg havde heldigvis Drewsen til vidne så Krahg kunde ikke komme med sit lave forsøg på at lyve det hele sammen –»
Munchmuseet, MM N 666.   Notat av Edvard Munch. Datert 1936–1940. Se bl. 26r
«lyst til krangel med mine landsmænd – Jeg synes det var godt gjort af mig med min ene hånd at jage denne slos Kommentarskjæmpe paa flugt og jeg havde heldigvis Drewsen til vidne så Krahg kunde ikke komme med sit lave forsøg på at lyve det hele sammen –»
Munchmuseet, MM N 1965.   Brevutkast fra Edvard Munch til Harald Nørregaard. Ikke datert. Se bl. 1r
« Sten Drewsen sier han har temmelig sikker en Kjøber til Billede Dagen derpå – Vær så snil telegrafisk at { … }la mig få vide hvor høit Nielsen vil gå –»