Munchmuseet, MM K 4133

MM K 4133, Munchmuseet. Datert 12.08.1913. Brev fra Salong Joël Permanent Konst-Utställning, Joël Löfberg.
Filologisk kommentar: Sammen med dette brevet ble det også sendt to eksemplarer av utstillingskontrakten (MM K 4134 og MM K 4136) og et utskast til innbydelseskort (MM K 4135)