Munchmuseet, MM K 4138

MM K 4138, Munchmuseet. Datert 07.06.1914. Brev fra Richard Bergh, Nationalmuseum Stockholm.