Munchmuseet, MM K 4326

MM K 4326, Munchmuseet. Datert 30.12.1906. Brev fra Hugo Kosterka, Kunsterklubben "MANES".