Munchmuseet, MM K 4326

MM K 4326, Munchmuseet. Datert 30.12.1906. Brev fra Hugo Kosterka, Kunsterklubben "MANES".

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
[Red.: ]


           

    
    Højstaerede Herr
    Herr Edvard Munch, Kunstner
    \Peintre artisté/
    Bad Köesen
    Aasgaardstrand
    Thüringen
    Norwegen
    Tyskland.






    
    Højstaerede Herr


    En lykkelig og gla-
delig Nyt Aar ønsker
Dem
ærebødigst

    
    Deres Beundrer og Ven
Hugo Kosterka