Manes

Kunstforening og galleri. Praha, Tsjekkia

Personer tilknyttet institusjonen

Les mer

  • wikipedia.en (http://en.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1nes_Union_of_Fine_Arts)

Brev fra Manes til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 23 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 4317.   Brev. Ikke datert. «Ved Lejlighed af Secessions-Udstillingen i Wien har vi havt den Lykke at see Ders smukke Vaerker. Og disse har vaekkt hos os en saadan Interesse at hermed opvaagnede i os en Laengsel at kunne foranstalte i Prag en udførligt Udstilling af Deres Billeder, og det i Pavillo- nen, som var bygget for en Kollektivudstilling af Billed- huggeren Rodins Vaerker, hvilken Udstilling var med Undtagelsen af Paris den første og talrigeste – thi den indeholdt 157 Numre. Dens Katalog tillader vi os at sende Dem med det samme.» 
Munchmuseet, MM K 4318.   Brev. Datert [??].12.1904 . «Vi takke Dem hjerteligst for Ders aelskvaerdig og glaedelig Underretning i hvilken De gjør os bekjendt med, at vi faar 56 Billeder og 100 Gravurer for Kollectiv Udstillingen, og for Ders samtidig Meddeling, at Billederne er allerede paa Vej til Prag.» 
Munchmuseet, MM K 4319.   Brev. Ikke datert. «Idag har vi emottagit paa Toldhuset Ders smukke Billederne. Men vi har herved konstateret at Kisterne var meget skrøbelige og paa dem var darlige Laager befaestigede med kun et par Nagler.» 
Munchmuseet, MM K 4320.   Brev. Datert 01.02.1905 . «vi tillader os den Aere til at meddele Dem, højstaerede Herr, at Udstillingen af Ders Vaerker aabnes Lørdagen den 4. Februar ven elleve Timen Formiddagen i Pavillonen ved Kinsky’s Haven, hvortil vi Dem hjerteligst indbyder og glaeder os, at De vil os beaere med Ders højstaerede Besøg.» 
Munchmuseet, MM K 4321.   Brev. Datert 22.03.1905 . «Heute gingen Ihre Bilder, auf die Adresse: Transport actien Gesellschaft vorm. Hevecke, Hamburg, ab.» 
Munchmuseet, MM K 4322.   Brev. Ikke datert. «Alle Ders Billeder og Portraetter er allerede i Prag. Ders smukke Udstilling installeres nu flittig. Også Plakaten og Katalogen trykkes. Verni- sagen skal finde Sted Sonndagen eller Torsdagen, det er ennog ikke bestemmt. Naar det bestemmes vil det blive Dem per Brev eller per Telefonen bekjendt i Tide. Men Priisene paa Ders Billederne (undta- get Gravurer) kjender vi ikke, vi beder altsaå om Ders Angifvelsen.» 
Munchmuseet, MM K 4323.   Brev. Datert 12.11.1904 . «for «Manes», naar De udstillede i Prag i denne Vintersaisonen og naar det lykkedes, at have denne Udstilling før end i Wien eller i Berlin, derfor, at vi ikke i allt efterligner de Tydske (Det er hyppig vor ulykkeligt Skjaebne) Og De ved ogsaa ikke, hvilken Interesse vi fornemmer til norsk og dansk Kultur. De Vaerker af H. Bjørnson, Kielland, Ibsen, Garborg, Hamsun og a. var for os yngre Generation saa at sige Laesebøger. De fleste har jeg selv oversaettet og nu finder jeg ogsaa Lejlighed at vise mine Landsmaend den første Konstner Norges, som en anden Slave, vor Ven Herr Przybyszewski har saa henrykkende skildred. Skal jeg beskrive Dem» 
Munchmuseet, MM K 4324.   Brev. Datert 05.10.1905 . « H. Kosterka  Kgl Weinberge Prag» 
Munchmuseet, MM K 4325.   Brev. Datert 05.01.1906 . « Højstaerede Herr Edvard Munch, Kunstner  Aasgaardstrand  Norwegen  Herrn Herbert Esche  Parkstrasse 85.  Chemnitz,  Sachsen» 
Munchmuseet, MM K 4326.   Brev. Datert 30.12.1906 . « Højstaerede Herr  Herr Edvard Munch, Kunstner  \Peintre artisté/  Bad Köesen  Aasgaardstrand  Thüringen  Norwegen  Tyskland.» 
Munchmuseet, MM K 4327.   Brev. Datert 06.12.1906 . «In Beantwortung Ihres hochgeschätzen Briefes v. Heute teile ich ergebenst mit dass wir Ihre sämtliche Bilder aus der Ausstellung, nähmlich 91. Werke, am 24. März 1905 auf die Adresse:  Transport-Atiengesellschaft  vorm. Hevecke  Hamburg – Zippelhaus 1/2» 
Munchmuseet, MM K 4328.   Brev. Datert 01.02.1909 . «La société d’artistes tchèques «Manes» de Prague, au nom de laquelle je me permets de vous écrire est constituée par la réunion de jeunes artistes peintres sculpteurs tchèques dont les oeuvres s’attachent aux grandes idées modernes de l’Europe. Depuis douze annies d’une existence qui prouve sa vitalité, cette société par ses expositions et ses publications a fait connaitre l’art moderne au public tchèque, et son désir actuel est de perséverer à grandir encore en faisant partici per à ses expositions les grands maîtres étrangèrs. Au début de cette ére nouvelle de notre existence, nous désirerions exprimer notre admiration à ceux de ces maîtres qui furent nos directeurs spiri- tuels et qui le sont restés, heureux que nous serions de pouvoir compter sur leur sympathie. C’est pourquoi, nous nous adressons à quelques uns d’entre eux et nous vous prions, très cher Maître de vouloir bien nous autoriser à mettre votre nom sur la liste des membres d’honneur de la société «Manes».» 
Munchmuseet, MM K 4329.   Brev. Datert 04.03.1909 . « Monsieur  Edvard Munch  artiste peintre  Kopenhagen  Kochsvej 21.» 
Munchmuseet, MM K 4330.   Brev. Datert 05.03.1910 . «Société artistique «Manes», organise au mois de Mai une exposition des oeuvres de ses membres. En ayant l’honneur de vous compter parmi les membres correspondants, nous vous inviton, Monsieur, de prendre part á notre exposition pour élever le niveau et pour prouver votre sympathie pour nos buts artistiques. Alors nous osons vous envoyer, Monsieur les formulaires nécessaires et vous prier que vous ne refusiez pas notre demande.» 
Munchmuseet, MM K 4331.   Brev. Datert 10.11.1910 . «Nous arrangons dans notre pavillon depuis 2/I. 1911 jusqau’au 15 Marz une ecposition artistique. Nous Vous serions très reconnai- sants si Vous pouviez participer à notre exposition. –» 
Munchmuseet, MM K 4332.   Brev. Datert 25.02.1922 . «am 5. Feber waren es 17 Jahre, als unsere Künstlervereinigung die ausstellung Ihrer Werke in Prag eröffnet hat.» 
Munchmuseet, MM K 4333.   Brev. Datert 08.02.1924 . «die seit vielen Jahren zwischen unserer Vereinigung und Ihnen gepflogenen freundschaftlichen Beziehungen wurden durch die liebenswürdige Widmung Ihres Autoporträts wiederholt bestä- tigt.» 
Munchmuseet, MM K 4334.   Brev. Datert 02.05.1925 . «La Société des artistes «Mánes» à Prague, profon- dément émue, fait part que son membre, excellent camarade Jan Štursa, statuaire, est mort samedi, le 2 mai 1925. Dans l’essor de sa pleine activité un artiste s’est éteint, qui a doté l’art tchèque de toute une série de belles et fortes créations.» 
Munchmuseet, MM K 4335.   Brev. Datert 03.06.1929 . «Künstlerverein «Mánes» beabsichtigt im Herbst d.J. eine representative Ausstellung der dieszeitigen skandinavischen Kunst zu veranstalten und bittet Sie, mit Rücksicht auf unsere jahre- lange freundlichste Verbindung, ihm eine entsprechende Kollektion Ihrer Werke für diese Ausstellung versprochen zu wollen.» 
Munchmuseet, MM K 4336.   Brev. Datert 16.12.1933 . «nous voudrions bien réproduire dans notre revue artistique «Volné Sméry» des photographies de vos oeuvres récentes et voilà pourquoi nous vous prions de nous en vouloir envoyer.» 
Munchmuseet, MM K 4337.   Brev. Datert 12.01.1930 . «vor einer Zeit haben wir Sie gebeten, uns eine Kollektion Ihrer Graphik für eine Ausstellung in Prag borgen zu wollen. Bis jetzt haben wir keine Nachrichten von Ihnen, und wiederholend unsere Bitte, gestatten wir uns Sie anzufragen, ob es Ihnen möglich wäre nicht nur die Graphik, sondern auch eine grosse Kollektion von 100 Oelgemälden z uns zur Disposition stellen zu können.» 
Munchmuseet, MM K 4338.   Brev. Datert 08.06.1937 . «à l’occasion de notre cinquantième anniversaire, que nous célébrons cette année, nous nous plaisons à évoquer la visite que vous avez faite naguère à Prague ainsi qu’à nous rappeler votre minente personnalité et votre activité si féconde, qui a exercé et exerce encore une si grande influence sur nos ar- tistes.» 
Munchmuseet, MM K 4339.   Brev. Datert 16.12.1933 . «La Société d’Artistes Plastiques Mánes se permet, en ce jour de vos soixante-dix ans, de venir vous esprimer les voeux ardents et sincères que tous ses membres forment pour votre santé et pour la continuation de votre belle énergie et de votre puissance créatrice.» 

Manes er omtalt følgende steder

Munchmuseet, MM K 2633.   Brev fra Albert Kollmann.
«Sie wollen von Manes Bild wieder nach Berlin schicken? Wo sollen die Bilder hier stehn? Boldt würde vielleicht kaufen, aber nicht bei Cassirer.»
Munchmuseet, MM K 2810.   Brev fra Max Linde.
«von Prag (Manes
Munchmuseet, MM K 4322.   Brev fra Hugo Kosterka, Kunsterklubben "MANES".
«Vi glaeder os meget, ifald De, kjaereste Herr kommer, og giver os den Aere at personligt visitere denne smukke Udstil- ling i vor «Manes» Pavillonen.»
Munchmuseet, MM K 4323.   Brev fra Hugo Kosterka, Kunsterklubben "MANES".
«Det er sandt, virkeligt sandt, at De har, højstaerede Herr, mange og oprigtige Venner og Beundrere i Prag, som ønsker at see snart Deres saelso- me Konst. Som De har laest i den andre Brev fra Konstnerklubben «Mánes», vil denne foranstalte Ders Udstilling ennog i Vintersaisonen. Efterdi det var umuligt i Maaned November, aabnede “Mánes” nu en Udstilling af vor udmaerked Landskabsmaler Slaví- ček, d.v.s. for Maanederne November og Dezember.»
Munchmuseet, MM K 4328.   Brev fra J. Heuc, J. PreislerKunsterklubben "MANES".
«La société d’artistes tchèques «Manes» de Prague, au nom de laquelle je me permets de vous écrire est constituée par la réunion de jeunes artistes peintres sculpteurs tchèques dont les oeuvres s’attachent aux grandes idées modernes de l’Europe. Depuis douze annies d’une existence qui prouve sa vitalité, cette société par ses expositions et ses publications a fait connaitre l’art moderne au public tchèque, et son désir actuel est de perséverer à grandir encore en faisant partici per à ses expositions les grands maîtres étrangèrs. Au début de cette ére nouvelle de notre existence, nous désirerions exprimer notre admiration à ceux de ces maîtres qui furent nos directeurs spiri- tuels et qui le sont restés, heureux que nous serions de pouvoir compter sur leur sympathie. C’est pourquoi, nous nous adressons à quelques uns d’entre eux et nous vous prions, très cher Maître de vouloir bien nous autoriser à mettre votre nom sur la liste des membres d’honneur de la société «Manes».»
Munchmuseet, MM K 4330.   Brev fra Kunsterklubben "MANES", Otakar NovotnýJan Preisler.
«Société artistique «Manes», organise au mois de Mai une exposition des oeuvres de ses membres. En ayant l’honneur de vous compter parmi les membres correspondants, nous vous inviton, Monsieur, de prendre part á notre exposition pour élever le niveau et pour prouver votre sympathie pour nos buts artistiques. Alors nous osons vous envoyer, Monsieur les formulaires nécessaires et vous prier que vous ne refusiez pas notre demande.»
Munchmuseet, MM K 4332.   Brev fra Kunsterklubben "MANES", L. Springer.
«Die Künstlervereinigung «Manes», welche zu Ihnen seit langen Jahren nur angenehme und freundschaftliche Beziehungen knüpfen, hat nun vor Kurzem hier einen neuen, kleineren, für intime Ausstellungen aus- gezeichnet geeigneten Pavillon aufgebaut.»
Munchmuseet, MM K 4338.   Brev fra Kunsterklubben "MANES", Josef GočárEmil Filla.
«Pour fêter son jubilé, la Société Mánes a inscrit à son programme trois Expositions, dont la première, celle de l’art francais a eu lieu au mois d’avril, et dont la deuxième, une rétrospective de la production de ses membres, est ouverte en ce moment. La troisième, fixée à l’automne, devra représenter la production actuelle des artistes qui composent la Société Mánes. Nous voulons réunir, à cette occasion, une collection d’ouvrages choisis avec un soin tout particulier et offrant une image d’ensemble de la production de nos membres ordinai- res. Notre dessein n’est pas seulement de présenter un résumé du labeur actuel de nos artistes, mais aussi d’indiquer les possibilités du développement ultérieure des arts plastiques»
Munchmuseet, MM K 4339.   Brev fra Kunsterklubben "MANES", Otakar NovotnýJosef Gočár.
«La Société d’Artistes Plastiques Mánes se permet, en ce jour de vos soixante-dix ans, de venir vous esprimer les voeux ardents et sincères que tous ses membres forment pour votre santé et pour la continuation de votre belle énergie et de votre puissance créatrice.»
Munchmuseet, MM K 4343.   Brev fra M. Svabinsky, Prag Akademie Der Bildenden Künste.
«In meinen Namen und in Namen des Professoren- kollegium der Akademie der bildenden Künste in Prag spreche ich Ihnen zum 70. Geburtstag meine herzlichsten Glückwünsche aus und begrüsse Sie nicht nur als den bedeutenden Künstler, sondern such als den geschätzten Freund der schönen Stadt Prag. In Erinnerung Ihres bedeutungsvollen Besuches im Hause des „Manes” in Prag wünscht Ihnen die Akademie der bilden- den Künste in Prag nochmals viele Jahre fruchtbaren Kunst- schaffens.»
Munchmuseet, MM N 702.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert mann. Datert 1912 . Se s. 1
«Må jeg gjennem Dem få takke Manes hjertelig først for {den}det kunstnerisk skjønne Arangement af min Udstilling – og så for den storartede Gjæstfrihed og Elskværdig»
Munchmuseet, MM N 702.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert mann. Datert 1912 . Se s. 2
«hvormed jeg blev mødt – { … }Eftertiden kan først bedømme en Kunstner rigtig – jeg håber jeg vil være værdig al den Ære der blev mig vist – Jeg kan ikke personlig ta det alt til mig – det var et Tegn på den Begeistring «M{ … }anes» har for den Kunst ‹{vi}›jeg»
Munchmuseet, MM N 702.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert mann. Datert 1912 . Se s. 3
«og {vi}I alle lever for og ofrer os for – Jeg håber og tror det skal skyrke Kommentar mig til videre arbeide – og så må jeg tilsidst \ønske/ Fremgang for «{ … }Manes» og den {M}Böhmiske Kunst – {hvis}og for de enthusiastiske, talentfulde og alvorlige Kunstnere jeg havde den Lykke at være sammen – med –»
Munchmuseet, MM N 2117.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 1939 . Se bl. 1v
«Apropos – Du har ikke nævnt i Din bok at Tjekoslovakiet i 1905 holdt den første store retrospektive udstilling af mig. Kunstnerne i «Manes» arangerte den. Det var storartede kultiverte mennesker – Jeg var uheldigvis syg da i de dage jeg var der»
Munchmuseet, MM N 2128.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 1939 . Se bl. 1v
«I 1905 havde jeg osså den første store udstilling i Prag – Den blev arangeret af Kunstnersam- menslutningen Manes og blev beskrevet i Kunst og Kultur»
Munchmuseet, MM N 2156.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Ikke datert. Se bl. 1v
«Imedens kjæmpede tyskerne ivrigst for min kunsts gjennembrud i Tydskland – Jeg havde jo osså en udstilling i Wien og i Prag blev der av m «Manes» ordnet den første store udstilling af alle mine værker.»
Munchmuseet, MM N 2158.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Ikke datert. Se bl. 1r
«Det var sandelig ikke så {meget}lidet som hændte i årene 1904 og 1905 – Tidligt på våren ser det 1905 ser det ut til at jeg havde den første store udstilling af mine billeder arangeret af Kunstnernes forening «Manes» i Prag Uforglemmerlige dage i det herlige Prag og sammen med de høist kultiverte og fine mennesker – Jeg var da allerede»
Munchmuseet, MM N 2357.   Brevutkast fra Edvard Munch til Julius Meier-Graefe. Datert 1923 . Se s. 1
«Es sind jetzt annere Voraussetzungen alz das Blatt nicht in Manes mappe kommt aber bei Piper»
Munchmuseet, MM N 2398.   Brevutkast fra Edvard Munch til Preisler. Ikke datert. Se s. 1
«Ich bin heute nacht am 1 Uhr zu hause gekommen – aber muszte wieder heraus um für die schöne Plakat «Manes» mir geschieckt habe –  …  { … }Die schöne Gedanke! so schön ausgedruckt – – {So}zu {muszen ‹wir›}danken – Ein schönere «Plakat»»
Munchmuseet, MM N 2815.   Blandet (brev, varia) av Edvard Munch. Datert 20.11.1904 . Se s. 2
«Kunstvereinigung «Manes» Assurance 40,000 Kr. ligeledes pr. Jernbane Betales af vedkommende modtagere»
Munchmuseet, MM N 2827.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 7.2.1905 . Se s. 3
«Jeg var indbudt { … }af Kunstner- foreningens «Manes»’ Gjæst i 5 D{ … }age i Prag Byens Borgermester overgav gav mig sin Equipage til Disposition»
Munchmuseet, MM N 3082.   Brev fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 1905 . Se s. 1
«Jeg kommer fra Prag der har lagt Salve { … }på mange Saar min elskede Fødeby har givet mig – Jeg blev der som Kunstnerforeningen «Manes»s Gjæst behandlet som en Fyrste – Der var allerede i Forberedelse to Brochurer – Jeg blev overladt Borgermesterens Equipage til Disposition o.s.v. v{ … }ed Fester. En bekjendt Oversætter af»
Munchmuseet, MM N 3159.   Brev fra Edvard Munch til Albert Kollmann. Datert 2.3.1905 . Se s. 3
«Ich schreibe nach Manes und lasse ein Theil meiner Arbeiten entweder nach Berlin oder Hamburg kommen – I»
Munchmuseet, MM N 3160.   Brev fra Edvard Munch til Albert Kollmann. Datert 6.2.1905 . Se bl. 2r
«I{ … }ch fahre bald nach Berlin – Die Ausstellung sieht vorzyglich aus – Ich bin Gast des «Manes» und ich lebe wie ein Furst – Der Burgermeister hat mir sein Wagen zu Disposition gegeben. Gestern war ein kleine Offnungsfest – Ob was verkauf wird ist unsicher –»
Munchmuseet, MM N 3161.   Brev fra Edvard Munch til Albert Kollmann. Datert 2.2.1905 . Se s. 1
«Hier sind schon die heftigsten Kampfe ausgefochten meine Gemalden wegen – Wie ich gedacht habe haben auch die Maleren in «Manes» bei Offnung der Kiste – eine groszer Furcht bekommen –»
Munchmuseet, MM N 3161.   Brev fra Edvard Munch til Albert Kollmann. Datert 2.2.1905 . Se s. 3
«Die Ausstellung ist sehr schon – die feinste ich gehabt habe – es ist ein wundervolles Lokale und die «Manes» sind muthige junge Maleren mit Begeistren – Die haben keine Cop Compromis gemacht – und haben alles ausgestellt –»
Munchmuseet, MM N 3230.   Brev fra Edvard Munch til Albert Kollmann. Ikke datert. Se s. 1
«habe Herr Bruno Cassirer gebitten meine Gemalden pr. Eilgut und mit garantiert Zeit nach «Manes» Prag geschieckt werden – Es musz auch wenigstens 2 grosze neue Kisten gemacht werden –»
Munchmuseet, MM N 3404.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert mann. Datert 1934 . Se s. 1
«Lexposition a Manes L’exposition de mes œuvres ‹a› Manes etais le premiers exposition seule que on a arangé de mes œuvres – ‹EtSi belles aran{ … }ges! et mes ‹jejour› Kommentar a la { … }belle Prag et l’aimabilite de mes kolege Kommentar a Prag    { … }m’a donne les plus belle souvenirs»
Munchmuseet, MM N 3404.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert mann. Datert 1934 . Se s. 2
«Je suis bien fier ‹detre› inscrie comme membre corespondent de Manes»
Munchmuseet, MM T 157.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 3v
«Prof. Jan Kotera Arkitekt Manes»
Munchmuseet, MM T 2705.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1935 . Se bl. 189v
«Udstilling i Prag Manes – tiltrods for Dr Lindes advarsler –»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 518 (PN 282).   Brev fra Edvard Munch til Carl Moll. Datert 1905 . Se s. 4
«– Ich fahre in einige Tage nach Prag – wo Manes» eine Ausstellung»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 518 (PN 282).   Brev fra Edvard Munch til Carl Moll. Datert 1905 . Se s. 4
«Schreiben Sie mir bitte ein Karte an «Manes» Prag – ob Sie in Wien sind –»