Munchmuseet, MM K 4386

MM K 4386, Munchmuseet. Datert [??].11.1890. Brev fra Karen Bjølstad.