Munchmuseet, MM K 4386

MM K 4386, Munchmuseet. Datert [??].11.1890. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
    Kjære Edvard!


    – Da jeg kom fra Byen idag, kom
Inger med dit Brev, – og kan
jeg ikke sige andet, end, jeg blev
forfærdet ved at see, det var skrevet
fra et Hospital. – Din første Billet
blev jeg nok lidt red for – men
saa tænkte jeg, (som Du trøstet os
selv med) at det var en af dine
lette Forkjølelser. – Om Du bare
var reist med 1ste Klas Tog-Jernbane
kanske Du havde undgaaet denne
Sygdom. – Jeg behøver vel ikke at
minde Dig om Du maa reise paa
bedste Plads, naar Du drager til Paris.
– Hvor jeg vilde Ønske Dig herhjemme
i Vinter hos os – det kunde vel ikke
lade sig gjøre? Du maa overveie
denne Sag vel. –      Men, hvor
jeg synes det er trygt at Du
kom til et Hospital, – for der er
vist Pleien udmærket – men drag
ikke fortidlig ud. –

 

      

    Hvor jeg kommer til at tænke meget
paa Dig – skriv naar Du kan – Du
ved vi venter! – Det var Sygdom
altsaa, der gjorde, at vi sa seent
fik høre fra Dig. –

    Veiret her er overmaade mildt,
med Regn næsten bestandigt
– jeg har sendt et brev til
Paris – det indeholdt ingenting
af Vigtighed. Dit Billede er
vist paa Reisen til Amerika,
Manden (Rammemageren) spurgte pr
Telefon at det var betalt \Dig/,– da
han just, da stod i Begreb med
at sende det. –      Hvis Pengene
dine skulde slippe op saa
skriv. – Jeg har ingen Frygt
for vor Forretning, – gid
vi bare alle maatte blive
friske og nogenlunde stærke –
vi jeg her ere friske. – Portvin, Du gav
mig har vel været deilig, jeg drikker
et Glas hver Formiddag, og Støvlene ere
fortrinlige. –
  Mange mange Hilsener. Din
heng. K Bjølstad