Munchmuseet, MM K 4391

MM K 4391, Munchmuseet. Datert [??].[??].1890. Brev fra Karen Bjølstad.