Munchmuseet, MM K 4391

MM K 4391, Munchmuseet. Datert [??].[??].1890. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    Nu sidder vi alle tre og skri
ver til Dig ved Lampelys, – Søn-
dagsaften. – Inger og jeg har været
i Kirken, deiligere Veir kunne
det ikke være, der var noget saa
mildt blødt i Luften, og
Træerne tog sig nydelig ud i
Rimfrost. – Nordstrand er vist
vakkrest om Vinteren. Det er
en stor Fornøielse at komme
ud, overalt er der vakkre
Spadsergange. –

    – Vi tænke meget paa Dig, –
bare Du nu kunde faa det
godt, – Helsen er det, Du
nu først og fremst maa
tænke paa, – sørg for –
Benene, – er Støvlene dine
varme nok? bør Du ikke
faa nogle Par med Toer efter

 

      

høie Støvler, to Uldtøier naar
du reiser. – Gid du kunde
faa et hyggeligt Reisefølge,
og kunde komme til snille
Folk og god Bolig. –

    – – Du maa endelig skrive
ofte til os, – saa skal vi
ikke tulle saa, som vi gjorde
før, – med vore Breve; det
er at komme ‹i› Gjænge er

    – Det var morsomt at høre om
«Jaen» og «Jacobsen» – Du har
vist havt det trist mangengange
– det har nok været ondt for
os at tænke paa. – Det
vil naturligvis være det Bedste
som Du nu indretter Dig med Reisen.

    
    Din hengivne Karen Bjølstad.