Munchmuseet, MM K 4404

MM K 4404, Munchmuseet. Datert 06.04.1891. Brev fra Karen Bjølstad, Inger Munch.