Munchmuseet, MM K 4404

MM K 4404, Munchmuseet. Datert 06.04.1891. Brev fra Karen Bjølstad, Inger Munch.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
    Kjære Edvard


    Tante ser udmærket godt
ud nu, har nesten aldrig
seet saa godt ud. Naar
hun kommer op bliver det
vel lidt anderledes, da ser
man jo altid daarligere ud.
Hun kommer sig dag for dag,
spiser torsk nesten hver dag,
to æg til morgnen, har
udmerket appetit. Lindbo
var rent straalende idag,
han havde ikke været her
paa 3 dage. Han spørger
efter dig og ser paa maleriene.
Han er en græsselig snil
mand. Jeg har faaet en
elev i Bækkelaget; jeg har vist
skrevet om det før.

 

      

    Det er ikke tale om ansøgere
til organistposten, præsten
Mo har lovet mig den,
dersom jeg bliver flink.
Nu skal jeg holde op med
piano med frk. Goplen og
istedet læse harmoni med
hende. Tante begyndte nu
at blive dødelig forekrækket
over at ikke brev kom, idag
mandag fik vi. Straks tror hun
det er noget paafærde med
dig. Her bliver der aldeles vidunder-
ligt, Kristensen liger sig vist
udmæerket siden han vil
skaffe flere til sommeren.
Jeg skal tale med With.
Brevene til dig besørger Kristensen
paa postkontoret.

    
    din Inger.

 

      
    
6te April. –    Kjære Edvard!


    Bare nogle Ord da – jeg
ligger jo qvar – nu var
Doctoren her, han var saa
særdeles fornøiet over Fremgangen,
jeg skal bare holde mig
i Stilhed. – Det har været
en sver Sygdom, det er
noksaa rart, at et saa
tørt Skind kunde komme
det over. – Paaskenat
var værst. –

 

      

    Nu kommer jeg mig for
hver Dag, spiser godt og
sover godt. – Idag fik vi
Brevet dit, o hvor jeg har
ventet paa dette, skriv
oftere. – Da jeg sidst
skrev til Dig var jeg bleven
syg, frøs forfærdelig, saa
jeg tænkte mig Brevet maatte
see rart ud, Onsdag \Tirsdag/ Aften
altsaa. – Skriv ofte!