Munchmuseet, MM K 4609

MM K 4609, Munchmuseet. Datert 09.[??].1915. Brev fra Karen Bjølstad.