Munchmuseet, MM K 4609

MM K 4609, Munchmuseet. Datert 09.[??].1915. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Søndag 9de    Kjære Edvard!


    Mange Tak for Kor-
tet, og saa mange
Tak for Kurven med
Frugt, som vi fik
igaar, det er saa
snilt af Dig, at
Du tænker saa paa
os midt i din

 

      

Travelhed, – Ja Du
har vel overvettes
meget at staa i,
alt det Arbeide,
Du tænker jo ogsaa
paa en Udstilling. –
Det var nok lidt
opfriskende for Dig at
faa den Turen til
opover til Trondhjem
forud. – Her er alt
ved det gamle.
  Hjert
lige Hilsener
 fra din
hengivne K Bjøl

    Inger hilser meget.