Munchmuseet, MM K 4639

MM K 4639, Munchmuseet. Datert 28.[??].1918. Brev fra Karen Bjølstad.