Munchmuseet, MM K 4639

MM K 4639, Munchmuseet. Datert 28.[??].1918. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
    Kjære Edvard!


    Tak for Maten! Den
deilige Faaresteg smagte os
saa fortreffeligt til Middagen
idag saa godt tilberedet med
sin gode Sauce. –

    Og saa Æggene og Æblene
og Blomsterne, de yndige

 

      

Roser. –      Ja tusende
Tak for alt. –
  Inger
hilser og takker ligesaa.

    Din hengivne
Karen Bjølstad


Nordstrand d. 28de 1918