Munchmuseet, MM K 4677

MM K 4677, Munchmuseet. Datert [??].[??].1926. Brev fra Karen Bjølstad.