Munchmuseet, MM K 4677

MM K 4677, Munchmuseet. Datert [??].[??].1926. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
    Kjære Edvard!


    Mange mange Tak for Jule
og Nytaarskortet, Du sendte os
igaar, og for din store Julegave
som jo er saa altformeget! Jo
Tak for Vinen Du vilde jeg skal
have igjen, Inger skal
gjøre det kjøbe om nogle Dage.
Tak tak for det. –

    Og nu ønsker vi Dig et
velsignet godt nyt Aar og
siger Dig mangfoldig Tak
for alt det Gode der har