Munchmuseet, MM K 4696

MM K 4696, Munchmuseet. Datert (1916-1917). Brev fra Karen Bjølstad.