Munchmuseet, MM K 4696

MM K 4696, Munchmuseet. Datert (1916-1917). Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
    Kjære Edvard!


    Vi sender Dig mangfoldig
Tak for alt det deilige
Du sendte os igaar med
din Husmand og vakre Hest. –
Kjelderen blev saa fyldt
med de vakreste Varer
af Blomkaal og store Kaal-
hoder, Purre, Gulerødder,
Næper Kaalrabi, Rabar-
bra, Sellerid, og
en stor Kasse med
røde Poteter, som er

 

      

en saa sjelden Vare,
og saa tilslut de
fine Saker Meloner
Tomater og de deilige
Æbler. – – Det var saa
kjedeligt at Inger var
inde paa Røntkeninstute
tet, da alt dette kom, –
men hun har været
nede og synet det og
sender Dig megen Tak
for altsammen. – Æblerne
smagte hende saa godt,
og Tomater er hun saa
glad i. – Tak, tak for
alt. –
  Mange Hilsener! Din
heng Karen Bjølstad