Munchmuseet, MM K 4707

MM K 4707, Munchmuseet. Datert 22.11.1908. Brev fra Karen Bjølstad.