Munchmuseet, MM K 4707

MM K 4707, Munchmuseet. Datert 22.11.1908. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
    Kjære Edvard!


    Bare nogle Linier
med hjertelig Hilsen,
alt ved det gamle,
undtagen at vi har
faaet Regn og Søle,
haaber det kan være
anderledes hos Eder,
at I har Solskin
i Kjøbenhavn. –

    
    – Din hen Karen Bjølstad

 

      

Undskyld skriften, det er saa
mørkt idag, Inger hilser

    
    Din K B.

Nordstrand 22de November