Munchmuseet, MM K 4742

MM K 4742, Munchmuseet. Datert [??].05.1909. Brev fra Karen Bjølstad.