Munchmuseet, MM K 4763

MM K 4763, Munchmuseet. Datert [??].02.1904. Brev fra Karen Bjølstad.