Munchmuseet, MM K 4763

MM K 4763, Munchmuseet. Datert [??].02.1904. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    Kommer Du til at holde
Thiis Kunsthistorie eller er
det saa, at Du faar Værket
gratis. – I første Tilfælde,
saa kunde Du addressere det
til os, saa kunde vi sende
flere Numere til Lübeck, for
der er vel den sikkreste Addresse
der er udkommet 2 Hefter
vi kunne subskribere og have Udlægging
for Dig