Munchmuseet, MM K 4788

MM K 4788, Munchmuseet. Datert 23.12.1925. Brev fra Karen Bjølstad, Inger Munch.