Munchmuseet, MM K 4788

MM K 4788, Munchmuseet. Datert 23.12.1925. Brev fra Karen Bjølstad, Inger Munch.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Lillejulaften
    Hjertelig Tak
kjære, kjære Edvard
for din Julegave, som
vi modtog igaar i ‹Thec›
fra Kristiania Spa
rebank
;
  Med mange
gode Ønsker for Julen
vær hilset fra

    din hengivne Tante KB

 

      

    Tusind tak for julegaven!
    Glædelig jul!
    
    din Inger.