Munchmuseet, MM K 4838

MM K 4838, Munchmuseet. Datert 30.12.1915. Brev fra Inger Munch.