Munchmuseet, MM K 4838

MM K 4838, Munchmuseet. Datert 30.12.1915. Brev fra Inger Munch.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
[Red.: Lian Christiania]

      

    
    Til
Maleren E Munch
    Grimsrød Jeløen
    Moss.    Et rigtig godt nyt Aar
ønskes Dig med Tak for
det gamle.

    
    Hjertelig hilset
Karen BjølstadInger Munch

Nordstrand 30te Decemb
1915
.