Munchmuseet, MM K 4849

MM K 4849, Munchmuseet. Datert 03.10.1925. Brev fra Inger Munch.