Munchmuseet, MM K 4849

MM K 4849, Munchmuseet. Datert 03.10.1925. Brev fra Inger Munch.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
3 oktober 25    Kjære Edvard!


    Tusind tak for pengene gjennem
Kreditbanken! Jeg skal hilse dig fra
tante og si, at du maa herefter ikke
sende saa meget. Vi kan begynde at
bruke av renterne. Vi har saa meget
tøi, saa vi behøver ikke at bruke

 

      

penger til denslags. Nu blir der jo
ossaa billigere at leve. –
Har Du reist den nye toglinje
gjennem Hauketodalen? 36 aar siden
vi bodde paa Hauketo.

    
    Mange hilsner
    din Inger.