Munchmuseet, MM K 4872

MM K 4872, Munchmuseet. Datert 23.01.1930. Brev fra Inger Munch.