Munchmuseet, MM K 4872

MM K 4872, Munchmuseet. Datert 23.01.1930. Brev fra Inger Munch.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
23 – 1 – 30    Kjære Edvard


    Tak for brevet. Det høres svært morsomt
ut, det med heftet. Vi kan jo tænke paa det
siden engang. Du maa ikke ha no mere uro
for dette. Hadde jeg bare få set paa lysbilder
og sat mig ind i det, saa var aldrig den tanken
kommet å holde opvisning. Jeg trodde bildene
blev saa stærke og klare som kinobilder, men
de blir jo kun drømmebilder med dette apparat.
Vagtmesteren paa menighetshuset var saa
interesert i mine bilder, saa han gjorde
en opvisning for mig forrige aften, inde i
menighetssalen. Nydeligt var det, men jeg saa
med engang, at dette kun var egnet for en liten
avveksling indimellem andet. Jeg har svært glæde
av apparatet. Jeg tok vor hushjelps gamle mor engang.
Nu er hun død, og familien har tat forstørrelser
av bildet, og moren staar lys levende utenfor

 

      

sin bolig. Saa var det en 70 aarig frue, en
god bekjent av mig. Hun fik slag og var paa
det katolske hjem i Oslo. Hende fik jeg tat 2
dage før hun falt paa gulvet og brak hoften.
Barna er saa gla i bildet. Men nu hviler
jeg en god stund og tar da kun en enkelt
gang imellem et bilde. Det er vist ikke saa
megen sygdom i dette vær som i kolt vær.
Jeg husker for nogle aar siden en februar med
gnistrende kulde og deilig sol, en masse sne.
Dr Bjærk her paa Nordstrand holt paa at
segne under al denne sygdom som da var her.
Han var paa farten ustanselig. – Dette var ikke
i spanskesyketiden. – Vi greier os med næsten
bare opvarmning med elektriske ovne, lit ved
indimellem.

    
    Mange hilsner
    din heng. Inger.