Munchmuseet, MM K 4886

MM K 4886, Munchmuseet. Datert 30.04.1934. Brev fra Inger Munch.