Munchmuseet, MM K 4886

MM K 4886, Munchmuseet. Datert 30.04.1934. Brev fra Inger Munch.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
30 april. 34    Kjære Edvard.


    Takk for brevet. Det har vært en langvarig
øiekatarh, den kalles kronisk sandkornkatarh.
Men nu i de siste tre dage er øiet forbedret, dr.
Schøts drypper noe i øiet. Men katarhen har stadig
forværret sig, selv her i ro. Dr. Schøts sier jeg kan
utmerket godt fotografere. Det har intet med synet
å gjøre. Det skal bli morsomt igjen å ta noen
partier hist å her, i all ro. Damm har bedt
mig om billeder til sit Norgeshefte. Sånt er
morsomt; ikke noe med utgivelser er for mig.
Nu er det svært morsomt med «Akerselven».
En arbeiderkone sa til mig: det var da hyggeligt
av Dem å trekke Akerselven frem, den som
gir så mange brød.» Det blir vel best å være
på Heimly i vinter, hvis ikke Kristine Munch
skulde ha en leilighet for mig, hun bygger noe
ved Riis.
  Mange hilsner fra din hengivne Inger
    Det er litt høit å gå op til mig, det er nok heis. Min avdeling
heter syvende. Men du skal ikke ha det på dig, jeg kommer
vel snart tilbake.

 

      

    Jeg husker godt oppholdet på Løkkeberg.
Jeg var 5 år. Der var en trap til haven,
den er der ikke nu. Jeg husker særskjildt en
aften Hans Wang kom op. Han sendte op
fyrværkeri; å Flaggermuser fløi omkring,
å der blev kastet hvite lommetørklær efter
dem.