Munchmuseet, MM K 4896

MM K 4896, Munchmuseet. Datert [??].[??].1937. Brev fra Inger Munch.