Munchmuseet, MM K 4896

MM K 4896, Munchmuseet. Datert [??].[??].1937. Brev fra Inger Munch.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    INDREMISJONS-
HOTELLET

    STAFFELDTSGATE 4
    INNG. LINSTOWSGT.
OSLO, DEN
Telefon 17290    Kjære Edvard.


    Tusen takk for dit bryderi. Jeg har avertert i
mit blad: «Bymisionæren», efter en liten leilighet i Majorstu—
Kirkeveistrøket og venter besked til uken. Jeg synes det
er letvintere for mig å bo i byen, iallfall en tid, så
kan det ordnes siden hvis det ikke passer. Det er så mange
og stærke minner derborte i de trakter, best å komme
til noe nytt. Jeg kjenner mange blant Bymisionærens
kvinneforeninger, kanske jeg kunne komme til hyggelige mennesker.
Blant foreninger kunne jeg få benyttelse for min musikk, jeg
spiller av og til i en forening her.. Det er rent overraskende
hvor godt det går med musikken. Jeg spiller salmer hver morgen,
og gjestene velsigner mig for det. Om eftermiddagen setter
jeg mig til å spille alt muligt, og gjestene samler sig i stuen.
Jo jeg er fri for influensa, rart i dette hårde vær. Jeg går
gode ture.

    
    Mange hilsner fra din hengivne
Inger.

 

      

    Jeg kjenner Jühnes hus, det er en
gammel skromlebygning. –

    Huset i Ekebergveien har jeg sett på
det ligger i den værste bil og støvtrafikk.
Jeg fikk for længe siden tilbud.