Munchmuseet, MM K 4915

MM K 4915, Munchmuseet. Datert 19.02.1940. Brev fra Inger Munch.