Munchmuseet, MM K 4915

MM K 4915, Munchmuseet. Datert 19.02.1940. Brev fra Inger Munch.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
19/2 40    Kjære Edvard.


    Hvor mærkværdigt at dette fotografi
har holdt sig så godt, det er 83 år
siden det blev tatt. Det er et intelligent
ansikt, de første barn var da svært pene og
svært kloke, det må ha vært en sjelden
mor, Inger Marie Holm. Svært mange be-
gavelser i slekten. Det skulde være morsomt
å hvite mere om den. Det er mange
stærke saker om dagen. Jeg håber du
er frisk. Jeg er bedre i tennene, jeg skyller med
saltvann og det hjelper.

    
    Mange hilsner fra din heng.
Inger.