Munchmuseet, MM K 4916

MM K 4916, Munchmuseet. Datert 03.03.1940. Brev fra Inger Munch.