Munchmuseet, MM K 4916

MM K 4916, Munchmuseet. Datert 03.03.1940. Brev fra Inger Munch.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Søndag 3/3 40    Kjære Edvard.


    Takk for brevet. Det er en lei
påkjenning sånn forkjølelse, godt at du er
så meget bedre. Den sort med halseonde har
grassert i byen. Jeg er meget bedre. Det var
godt du minnet mig om gravene, jeg
har fullstendig glemt fornyelsen. Imorgen
mandag ordner jeg det. Kufferten med dine
bilder står altså i kjellern i Asker
Sparebank
. Vi får håbe det retter
sig med krigen, at vi får fred snart.

    
    Mange hilsner fra din hengivne
Inger.