Munchmuseet, MM K 4917

MM K 4917, Munchmuseet. Datert 12.12.1940. Brev fra Inger Munch.