Munchmuseet, MM K 4917

MM K 4917, Munchmuseet. Datert 12.12.1940. Brev fra Inger Munch.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
12/12 40.    Kjære Edvard.


    Det var godt jeg fikk avslag på poteter hos «Volvat».
Endelig har jeg gode poteter. Min logerende som syr hos
forskjellige familier sier, hun kun ett par gange har spist
gode poteter. Det var jo ett svært vær under opp-
tagningen. – Jeg husker en morsom episode med Obst-
felder
. Du husker det sikkert. Dere var i selskap hos
Vullums. Vi bodde i den gamle gård ved landhandleriet.
Jeg hadde lagt mig, ved 10 tiden. Så kom du og spurte
tante om hun kunne skaffe seng til Obstfelder. Jada, sa
tante, gikk inn til mig og sa «skynd dig opp, Inger,
Obstfelder skal ha sengen din,» jeg styrtet opp, tok
mine sengklær og la mig på gulvet hos tante.
Og Obstfelder fikk en deilig seng.

    
    Atter tillykke med dagen.
    Din hg. Inger.